Penzión Sever

Ul. Janka Alexyho 6
971 01 Prievidza

IČO: 46082662
IČ DPH: SK1035221088

+421 940 317 210

penzionsever@penzionsever.sk

Vitajte na stránkach penziónu Sever

  Vitajte na stránkach penziónu a kaviarne Sever. Ponúkame ubytovanie v moderne zariadených izbách a organizovanie spoločenských akcií v naších moderne zariadených priestoroch. Neváhajte a príďte si oddýchnuť od každodenného zhonu alebo len tak pesedieť si s priateľmi pri káve či dobrom vínku. Príjemné posedenie, rozumné ceny a milý personál, toto všetko je zárukou Vašej spokojnosti. Ponuka kávy, alkoholických a nealkoholických nápojov je u nás samozrejmosťou. 

     Tešíme sa na Vašu návštevu

 

 

Od 1.11.2019 sme spustili dopytovaoorientovaný projekt "vyPRACUJ ssa S NAMI"

 

Cieľom projektu je zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie/znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (UoZ/ZUoZ) a znížiť nezamestnanosť v Prievidzskom okrese. Osobitný dôraz sa bude klásť na dlhodobo nezamestnané, nízko kvalifikované, staršie a zdravotne postihnuté osoby. Projektom sa vytvorí sedem pracovných pozícií v ubytovacích a stravovacích službách vhodných pre najväčšie skupiny registrovaných uchádzačov o zamestnanie. Pri ich výbere budú dodržané princípy rovnosti mužov a žien a nediskriminácie. Noví zamestnanci budú počas projektu svojimi mentormi odborne vedení, motivovaní a hodnotení. Nadobudnú nové poznatky, prax a zvýšia si svoju pracovnú kvalifikáciu. Všetky tieto aktivity prispejú k osobnostnému a profesionálnemu rozvoju nových zamestnancov, zabezpečia im lepšie pracovné príležitosti na trhu práce a vytvorí sa homogénny kolektív, ktorý bude fungovať aj poukončení implementácie projektu.

 

Viac info v časti ponuka práce

Kód ITMS2014+: 312031U756

Obdobie realizácie projektu: 11/2019 - 12/2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.esf.gov.sk                www.employment.gov.sk                www.ia.gov.sk