Penzión Sever

Ul. Janka Alexyho 6
971 01 Prievidza

IČO: 46082662
IČ DPH: SK1035221088

+421 940 317 210

penzionsever@penzionsever.sk

  Vitajte na stránkach penziónu a kaviarne Sever. Ponúkame ubytovanie v moderne zariadených izbách a organizovanie spoločenských akcií v našich priestoroch. Neváhajte a príďte si oddýchnuť od každodenného zhonu alebo len tak posedieť s priateľmi pri káve, či dobrom vínku. Príjemné prostredie, rozumné ceny a milý personál, toto všetko je zárukou Vašej spokojnosti. Ponuka kávy, alkoholických a nealkoholických nápojov je u nás samozrejmosťou. 

    Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Od 1.11.2019 sme spustili dopytovo orientovaný projekt "vyPRACUJ sa S NAMI"

 

Cieľom projektu je zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie/znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (UoZ/ZUoZ) a znížiťnezamestnanosť v Prievidzskom okrese. Osobitný dôraz sa bude klásť na dlhodobo nezamestnané, nízko kvalifikované, staršie a zdravotne postihnuté osoby.Projektom sa vytvorí sedem pracovných pozícii v ubytovacích a stravovacích službách vhodných pre najväčšie skupiny registrovaných uchádzačovo zamestnanie. Pri ich výbere budú dodržané princípy rovnosti mužov a žien a nediskriminácie. Noví zamestnanci budú počas projektu svojimi mentormi odbornevedení, motivovaní a hodnotení. Nadobudnú nové poznatky, prax a zvýšia si svoju pracovnú kvalifikáciu. Všetky tieto aktivity prispejú k osobnostnému rozvoju nových zamestnancov, zabezpečia im väčšie pracovné príležitosti na trhu práce a vytvorí sa homogénny kolektív, ktorý bude fingovať aj po ukončeníimplementácie projektu. 

 

V skratke, rozširujeme a budujeme pracovný kolektív ;)

Viac info v časti ponuka práce

Kód ITMS2014+: 312031U756

Obdobie realizácie projektu: 11/2019 - 12/2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk       www.employment.gov.sk       www.ia.gov.sk